主持人jednym z czołowych dostawców biogazownii dla sektora rolniczego. 主持人dostarczył licznych biogazowni rolniczych, Głównie pzznaczonych do fermentacji beztlenowej obornika I innych produktów rolniczych(库库里, trawa, Słoma) w połączeniu z odpadami z przemysłu spożywczego.