Starpkrātuve 1100立方米, fermentācijas tvertne I 4100 m3(温度=55°C), fermentācijas tvertne II 5800 m3(温度=38℃)

Rūpniecība (notekūdeņu attīrīšanas stacija)

不是ūtītājs : Waterschap Reest en Wieden
Vieta : Echten Nīderlande
迦得 : Būvdarbi 1索玛ākti 2012. Gadā (jānodod ekspluatācijā 2012. 先后septembrī)
Darbu apjoms : Starpkrātuve 1100立方米, fermentācijas tvertne I 4100 m3(温度=55°C), fermentācijas tvertne II 5800 m3(温度=38℃), Pēcfermentācijas tvertne 2300 m3, 600 kW gāzes dzinējs ar izplūdes gāzes dzesētāju, lā聚氨酯, Airprex reaktoru un tehnisko ēku sūkņiem, ārējās apsildes认定ē马, siltummaiņ作为认定ē马, Hermētiski noslēgts nosēdumu过滤, Atūdeņošanas mezgls UN biogāzes katls.