Peweedesign

posters

The Dark Knight Rises

Directed by Christopher Nolan. Here is another responsive poster experiment. This was inspired by Adam Jureskos print, found on etsy.

posted January 27th 2014 in posters


Varningsord

  På grund af Kungl. Maj:ts genom Nåd. Bref den 10 febr. 1888 meddelade förständigande skola dessa « Varningsord » anslås å sådant ställe i allmänna läroverkens och folkskolornas lärosalar, att de må varda för skolungdomen tillgängliga. VARNINGSORD mot brännvinsbruk och dryckenskap, af f. d. Generaldirektören MAGNUS HUSS den 22 Oktober 1887 ingifna till Kungl. […]

posted August 24th 2009 in posters